Algemene Voorwaarden

Bed & Breakfast “Royal Suite” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

1Algemeen

 

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Royal Suite”, Pompe van Meerdervoortstraat 21, 2691CA ‘s-Gravenzande. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84027118.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 2. Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben, de hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegast.
 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Royal Suite” zijn voor rekening van de gebruikers.
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Royal Suite” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van Bed & Breakfast “Royal Suite” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 10. Reilly van Dijk en Denise van der Plas zijn de eigenaren en beheerder van Bed & Breakfast “Royal Suite”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.
 11. Huisdieren van gebruikers zijn niet toegestaan in/bij de B&B, tenzij anders overeengekomen tussen de gebruiker en eigenaar.
 12. Bed & Breakfast “Royal Suite” is geschikt voor twee personen.
 13. Bed & Breakfast “Royal Suite” is onbemand, in- en uit-checken gaat zelfstandig.
 14. Bed & Breakfast “Royal Suite” maakt gebruik van camera’s in de tuin. Deze camera’s nemen op en zijn er om de regels en veiligheid te waarborgen.
 15. Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.bbroyalsuite.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden

2. Reservering en bevestiging

 

 1. Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Royal Suite” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 2. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Royal Suite” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 4. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 5. Borg voor Bed & Breakfast “Royal Suite” is €500,-. Deze kan vooruit betaald worden, of bij een creditcard in reservering gezet worden. Deze zal na eindcontrole weer vrijgegeven worden/terug gestort worden na eventuele verrekening bij schade of vermissing van eigendommen van Bed & Breakfast “Royal Suite”.

3. Betaling particulieren

 

 1. De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Royal Suite” dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.

3. Betaling zakelijk

 

 1. De verblijfskosten in B&B “Royal Suite” dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 7 dagen voldaan te zijn.

5 . Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 3. Deze vergoeding bestaat uit:
 4. Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.
 5. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 6. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 7. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL35 INGB 0798 7007 85 ten name van D. van der Plas, RS van Dijk. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 7 dagen te voldoen.

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

6. Tarieven

 

 1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
 2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 3. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

7. Toegang tot B&B en verblijf

 

 1. B&B “Royal Suite” werkt met toegangscodes om binnen te komen. Na reserveren ontvangt u de toegangscodes die geldig zijn binnen de geboekte periode. We werken met 2 toegangscodes, 1 voor de tuindeur en 1 voor de ingang van de woning.